IHCS 033
Industrial HVAC Control Solutions B.V.

Systeemintegratie

In de gebouwen vinden we diverse installaties naast de HVAC, denk hierbij aan elektrische energie distributie, verlichting, inbraak detectie, brandmeld, liften, CCTV etc.

Vaak hebben deze installaties een eigen visualisatie en bedien omgeving. Ook werken ze autonoom, terwijl interactie met andere aanwezige systemen gewenst is.

Wij als System Integrator zijn juist gespecialiseerd in het koppelen en samenbrengen van alle in een gebouw aanwezige installaties.
Wij zorgen ervoor dat koppelingen tussen deze systemen op de juiste wijze worden ingezet om de gevraagde functionaliteiten te behalen die nodig zijn om de installaties efficiënt te besturen en te bedienen.

Hierbij valt te denken aan het visualiseren in één omgeving van alle gebouw gebonden installaties. Vanuit deze omgeving kunnen dan alle installaties gevisualiseerd en bediend (mits wettelijk toegestaan) worden. Tevens kunnen rapportages gegenereerd worden van b.v Energie gebruik, Bedrijfsuren, Storingen, Historische opslag van gegevens.

Ook kan op het automatisering niveau gekoppeld worden waarbij de diverse systemen informatie uitwisselen middels communicatie protocollen. Als de systemen beide hetzelfde protocol hanteren kan er een één op één koppeling plaatsvinden. Als de systemen niet over het zelfde protocol beschikken, passen we een zogenaamde gateway toe de beide protocollen praat en als een soort vertaal station wordt ingepast in de installatie.

Wij Integreren niet om het Integreren, maar om Uw installatie dat te laten doen wat U voor ogen heeft.

Systeem integratie is geen doel op zich, maar is onderdeel van een geheel installatie- en gebruiksproces binnen een gebouw. De moderne gebouwen kenmerken zich door verregaande integratie van automatisering systemen om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende eisen van informatiebehoefte, kwaliteit, flexibiliteit en performance. Systeem integratie is naast gebouw automatisering dan ook steeds vaker een vast onderdeel van de totale automatisering strategie binnen een productiebedrijf. Wilt u dit verwezenlijken, dan zijn wij uw partner om dit te bereiken!

Meer Informatie?

Wilt u graag meer informatie over onze technische oplossingen of hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden en toepassingen voor uw specifieke installatie te bespreken?