IHCS 033
Industrial HVAC Control Solutions B.V.

Projectmanagement

Bij ons projectmanagement gaat het om het projectresultaat en daarmee het tevreden stellen van de klant/opdrachtgever. Het draait er bij ons om dit nadrukkelijk samen met de klant/opdrachtgever te realiseren. Wij hanteren hierbij uiteraard de project basisbegrippen als: voortgangsbewaking, sturen op tijd, geld en kwaliteit, planning, (project-)organisatie, communicatiestructuur en informatiebeheersing. Waarbij we ons niet alleen richten op de succesvolle afronding van een project, maar ook de basis leggen voor de periode daarna.

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een compleet nieuwe installatie, kleine aanpassingen of ingrijpende aanpassingen: projecten op het gebied van HVAC en Gebouwautomatisering zijn vaak ingrijpend, omvangrijk en complex. Wij kunnen terugvallen op jaren van ervaring met dergelijke projecten in de meest uiteenlopende omgevingen.

De meer complexe projecten benaderen wij volgens het principe van het zgn. V-model.

Het biedt de mogelijkheid om te bewaken dat er niet onbewust wordt afgeweken van de basisuitgangspunten of het te bereiken resultaat van een project. Daarnaast biedt de zogenaamde ‘life-cycle’ manier van denken de mogelijkheid om per fase rekening te houden met de komende fasen van een project.

In het V-Model worden eerst de klanteisen op topniveau vastgesteld. Pas daarna wordt er na iedere fase binnen

het project meer gedetailleerd ontworpen en gespecificeerd. Het model zet gedurende de gehele life-cycle de eisen centraal. Het ontwerp is vervolgens de gekozen invulling van de eisen.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld binnen een bouwproject, dat er per ontwerpfase (Schetsontwerp, Voorontwerp, Definitief ontwerp, Uitvoeringsontwerp), steeds verder gespecificeerd en gevalideerd wordt of de klantvraag en de eisen bij iedere optimalisering nog worden nagekomen.

Het V-Model helpt de controle over het project te behouden.

Meer Informatie?

Wilt u graag meer informatie over onze technische oplossingen of hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden en toepassingen voor uw specifieke installatie te bespreken?