IHCS 033
Industrial HVAC Control Solutions B.V.

Energie

Energie meting en analyse

Gebouwinstallaties gebruiken energie, veel energie. Veel koelmachines, pompen, stoomketels, luchtbehandelingskasten en elektrische installaties draaien continu. De meeste bedrijven weten wel hoe hoog de energiekosten zijn, maar niet waar deze energie nu precies voor gebruikt wordt. Door diverse studies en onderzoeken is vastgesteld dat 70% van de installaties in gebouwen niet werkt conform de uitgangspunten en dus veel meer energie verbruikt dan noodzakelijk.

IHCS levert een aantal Energie Monitoring Systemen. Enerzijds Kant-en-klare oplossingen van SAIA Burgess en PRIVA waarmee u uw energieverbruik analyseert, fluctuaties constateert en direct bij kunt sturen.

Anderzijds een totaal oplossing voor de analyse van energieverbruiken van enkele gebouwen, campus omgevingen en meerdere locaties tot wereldwijd. Dit realiseren we met ICONICS EnergyAnalytiX een volledig geïntegreerd analyse software die toepasbaar is boven elk denkbaar meetsysteem of automatiseringssysteem met de mogelijkheid om via BACnet of OPC te communiceren

Om energie te kunnen analyseren moet je eerst meten. Voor het meten van energie leveren en installeren wij Elektrometers met bus-aansluitingen, Warmte- en Koude-meters met bus-aansluitingen en watermeters. De verbruiksgegevens worden direct ingelezen van de verschillende bronnen en opgeslagen in een centrale database. Hiermee wordt het verbruik per machine, afdeling of eenheid berekend. De software maakt deze gegevens inzichtelijk in een tijdsperiode van bijvoorbeeld dag, week of maand. Dit kan gepresenteerd worden als trends en grafieken of als een dashboard. Dit kan ook centraal in Uw gebouw om naar iedere bezoeker te presenteren.

Ook complexere analyses, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen energieverbruik en gebruiksuren, productiehoeveelheden en weersomstandigheden, kunnen worden bepaald en gevisualiseerd. Op basis van deze gegevens worden een normverbruik en een acceptabele bandbreedte vastgesteld hierop ingestelde alarmmeldingen geven de mogelijkheid direct in te spelen op situaties. Een goed geïmplementeerd systeem geeft op deze manier inzicht in de energie efficiency van alle installaties in het gebouw. Niet efficiënt draaien kan een indicatie zijn van slijtage en de historische data zijn een uitstekende onderbouwing van een investerings- of vervangingsaanvragen.

Energiesystemen

Niet alleen realiseert IHCS energiemeetsystemen, wij ontwerpen en realiseren ook energieopwekkingssystemen en de automatisering hiervoor.

Hierbij valt te denken aan WarmteKoudeOpslag installaties al dan niet voorzien van warmtepomp systemen, Zonne energie voor zowel elektriciteit als warmwater en conventionele koel- en verwarmingsinstallaties voorzien van koelmachines en cv-ketels. Ook ontwerpen en realiseren we regelsystemen voor elektriciteitscentrales en offshore platforms.
Naar een koolstofarme economie

De EU-leiders hebben in december 2008 een uitgebreid pakket maatregelen goedgekeurd om ervoor te zorgen dat de EU minder bijdraagt tot de opwarming van de planeet en over een betrouwbare en toereikende energievoorziening beschikt. Deze maatregelen moeten van Europa de wereldleider op het gebied van duurzame energie en CO2-arme technologie maken. Het is de meest ingrijpende hervorming van het Europese energiebeleid ooit.

Dit beleid vloeit voort uit het voornemen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen (in vergelijking met de uitstoot van 1990), vooral door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en het energieverbruik te beperken. Door deze maatregelen wordt de EU ook minder afhankelijk van de invoer van olie en gas. Zo wordt de economie beschermd tegen de gevolgen van schommelende energieprijzen en onzekere energielevering.

Meer Informatie?

Wilt u graag meer informatie over onze technische oplossingen of hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden en toepassingen voor uw specifieke installatie te bespreken?